Rafinacja metali – platyny i srebra

Niepewna sytuacja na rynkach finansowych sprawiła, że na popularności zaczęły zyskiwać alternatywne metody lokowania kapitału. Do jednych z nich należy zakup srebra czy platyny. Surowce te można nabyć od sprawdzonych dostawców lub pozyskać ze złomu. Rafinacja metali szlachetnych pozwala na oszczędne gospodarowania naturalnymi złożami, dlatego tematem tym interesuje się coraz więcej osób. Sprawdź, na czym polega proces rafinacji metali.

Rafinacja metali – czym jest ten proces?

Oczyszczanie materiałów wtórnych to nic innego jak rafinacja. Proces przeprowadza się w celu odseparowania metali szlachetnych ze złomu. Wśród najczęściej wybieranych technik, jakie  się stosuje, trzeba wymienić metody: ogniowe, grawitacyjne, elektrolityczne. Rafinacja powinna odbywać w warunkach laboratoryjnych, aby zminimalizować straty powstałe na skutek niedokładnego wyodrębnienia metali szlachetnych. Dodatkowo należy uważać na gazy wydzielające się podczas rozpuszczania substancji w wodzie królewskiej i w kwasie azotowym – ich opary są szkodliwe dla zdrowia, dlatego w pomieszczeniu, gdzie ma miejsce rafinacja metali, musi znajdować się wyciąg odprowadzający.

Urządzenia niezbędne do rafinacji metali

W celu oczyszczenia odpadów wtórnych należy zaopatrzyć się w niezbędne urządzenia. Do podstawowych zaliczają się:

  • gęstościomierz umożliwiający analizę składu stopu pod kątem zawartości czystych surowców,

  • piec kupelacyjny do ogrzewania stopów,

  • piece do topienia metali oraz stopów nieżelaznych (w tym cylindryczne piece obrotowe),

  • kalcynatory pośredniego ogrzewania.

Przebieg procesu rafinacji metali

Metody dobiera się, wykorzystując różnice występujące we właściwościach chemicznych oraz fizycznych metali i jego domieszek (m.in. wtrąceń niemetalicznych, niemetali, rozpuszczonych gazów). Rafinacja metali nie należy do prostych zadań. Aby uzyskać czysty surowiec, najpierw analizuje się materiał, jaki trafił na skup platyny w celu ustalenia jego wartości. Później platynę rozpuszcza się w wodzie królewskiej. Jeśli proces przebiega topornie, oznacza to, że w złomie jest iryd. W takiej sytuacji zaleca się dodatkowo dodać do roztworu ołów w temperaturze około 1000 st. C. Po kilku godzinach stop zaczyna się granulować, a silnie rozcieńczony kwas azotowy rozpuszcza ołów, miedź, pallad oraz żelazo, pozostawiając platynę w całości.

Rafinacja srebra może odbywać się na kilka sposobów (szczegóły ustala się po oddaniu odpadów na skup srebra). Do popularnych zaliczają się metody „na mokro”. W takim wypadku stop metali rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym (H2SO4), a następnie czysty surowiec wytrąca się za pomocą żelaza. Trzeba jednak bardzo uważać na reakcje zachodzące z miedzią, która często znajduje się w odpadach wtórnych. Żeby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia surowca pierwiastkiem Cu, do roztworu dolewa się wodę, uzyskując w ten sposób osad siarczanu srebra. Następnie z wytworzonej w ten sposób papki wydziela się czysty metal. Tak otrzymany materiał oczyszcza się wodą z kwasem solnym oraz topi w specjalnym grafitowym tyglu.

kontakt

STELLMET Sp. z o.o. sp. k.
Jana III Sobieskiego 11/E6 40-082 Katowice

tel: 534 719 655

Siedziba:
ul. Metalowców 1b, c
41-600 Świętochłowice

REGON: 241727801
NIP: 6342762727
KRS: 0000966521

Godziny pracy:
pn - pt   7:00 - 16:00

Zakup i sprzedaż materiałów:
tel.: 602 744 434
tel.: 795 566 548

Administratorem danych osobowych jest STELLMET Sp. z o.o. sp. k. posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana III Sobieskiego, nr 11, lok. E6, 40-082 KATOWICE, NIP: 6342762727, adres poczty elektronicznej: biuro@stellmet.pl numer telefonu: 602 744 434 lub 795 566 548.
Za pomocą podanych numerów i adresów prosimy o kontaktowanie się z nami. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem